BEDEKO Europe Sp. z o.o.

Siedziba główna:

S8 Business Park
Ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz, Polska

 

Dane rejestrowe spółki:

Bedeko Europe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000535019
NIP: 527-27-26-423, Regon: 360354035
EORI: PL527272642300000

Dane kontaktowe

E: contact@bedeko-europe.com
T: +48 22 18 5555 0

 

Formularz kontaktowy