Modyfikatory do tworzyw standardowe

additives
Modyfikatory BDK-ADD™ to koncentraty zawierające specjalne substancje czynne, które ułatwiają przetwórstwo i nadają wyrobom określone użyteczne właściwości. Substancje te są precyzyjnie zdyspergowane w nośniku polimerowym, a ich kombinacja oraz stężenie dostosowane do oczekiwanych efektów i wymogów klienta.