Modyfikatory do tworzyw standardowe

additives
Modyfikatory BDK-ADD™ to koncentraty zawierające specjalne substancje czynne, które ułatwiają przetwórstwo i nadają wyrobom określone użyteczne właściwości. Substancje te są precyzyjnie zdyspergowane w nośniku polimerowym, a ich kombinacja oraz stężenie dostosowane do oczekiwanych efektów i wymogów klienta.

Gama modyfikatorów BDK-ADD™

  • Dodatki antystatyczne
  • Dodatki procesowe PPA
  • Stabilizatory UV
  • Dodatki spieniające
  • Dodatki poślizgowe i antyblokingowe
  • Uniepalniacze
  • Koncentraty zapachowe