TOTALBOND™ Kompatybilizatory

TOTALBOND™ Kompatybilizatory mieszanin tworzyw oraz napełnianych kompandów .

W wyniku różnorodnej struktury chemicznej oraz znacznych różnic ciężaru cząsteczkowego większość polimerów nie miesza się wzajemnie. Z tego względu mieszaniny polimerów wykazują morfologię wielofazową, a ich właściwości zależą głównie od adhezji pomiędzy fazami oraz od kształtu i rozmiarów cząstek fazy zdyspergowanej. Taka charakterystyka prowadzi z reguły do miernych właściwości użytkowych; ponadto nie wszystkie właściwości mieszanin zmieniają się ze składem mieszaniny w identyczny sposób.

Tablica kompatybilności tworzyw

1 -dobra kompatybilność
2- kompatybilność na poziomie 20%
3- kompatybilność na poziomie 5%
4- niekompatybilne

 

Rozwiązanie problemu:  Kompatibilizator TOTALBOND™

Poprawę właściwości można uzyskać przez dodatek kompatybilizatora, który zmniejsza naprężenia między fazami zmieszanych polimerów oraz stabilizuje rozproszoną fazę polimeru, zabezpieczając ją przed rozrostem w czasie relaksacji.

Nasz produkt dzięki opisanym powyżej właściwościom zwiększa adhezję między fazami zmieszanych polimerów i zapobiega rozwarstwianiu recyklingowanych mieszanin w wyrobie gotowym.

Nasze dodatki TOTALBOND™ potrafią skompatibilizować ze sobą takie tworzywa jak:

PE, PP, PA, EVOH, PC, ABS, PVC, PS.